Event6 February 2020 Thursday 19.00 Small Hall
19.00 Small Hall
Buy ticket

Trio Volkov-Shilkloper-Starostin

Vladimir Volkov, double bass
Arkady Shilkloper, french horn, flugelhorn
Sergey Starostin, vocal, folk instruments
Buy ticket
24 April 2020 Friday 19.00 Small Hall
19.00 Small Hall
Buy ticket

Riad Mammadov Trio

Buy ticket