Event


6 February 2020 Thursday 19.00 Small Hall
19.00 Small Hall
Buy ticket

Trio Volkov-Shilkloper-Starostin

Vladimir Volkov, double bass
Arkady Shilkloper, french horn, flugelhorn
Sergey Starostin, vocal, folk instruments
Buy ticket